Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden lidmaatschap

1. U betaalt uw lidmaatschap per 4 weken. Deze zal via een automatische incasso van uw rekening worden afgeschreven. U betaalt altijd voor de komende 4 weken. U betaalt dus vooraf i.p.v. achteraf.

2. Wanneer u midden in de 4 weken instroomt krijgt u voor de resterende periode van die weken een verrekening en wordt het inschrijfgeld in rekening gebracht. Het inschrijfgeld en de verrekening zullen d.m.v. een ideal verzoek worden verrekend.

3. Tijdens de reguliere schoolvakanties kan er een aangepast rooster gehanteerd worden.

4. Wanneer u om wat voor reden dan ook wilt opzeggen kan dat te allen tijde. Bij opzeggingen voor de eerst volgende incasso betaalt u tijdens het volgende incasso moment niet meer. Graag horen wij ook de reden van uw opzegging. (Wij hanteren geen opzegtermijn maar wij houden ons daarom wel strikt aan opzeggen voor de volgende incasso) Bij het beeindigen van een lidmaatschap dient de, door ons afgegeven, keytag te worden ingeleverd.

5. Wanneer u uw abonnement wilt opzeggen kan dit alleen middels een schriftelijk uitschrijfformulier, deze is uitsluitend te verkrijgen aan de balie.

6. Heeft u een verklaring van de arts of fysiotherapeut dat sporten tijdelijk niet mogelijk is, dan bestaat er de mogelijkheid om uw abonnement te pauzeren. Dit is de enige uitzondering waarvoor een abonnement op een tijdelijke stop wordt gezet.

7. Lifestylecenter Mind & Motion is te allen tijde gerechtigd openingstijden te wijzigen of aan te passen.

8. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen, deelname aan de lessen is dan ook geheel op eigen risico.

9. Het is mogelijk dat door ziekte of onvoorziene omstandigheden een les niet door kan gaan. Dit word dan niet verrekend.

10. Wanneer wij een aanbieding of actie hebben is dit natuurlijk heel mooi, maar korting op korting is niet mogelijk.

11. Wij maken graag tijd voor u, een afspraak voor een nieuw fitness schema zit bij het abonnement in.

12. Gebruik van een handdoek en binnen-schoenen in het Lifestylecenter is verplicht. Tevens dient u de cardio apparaten na gebruik schoon te maken met een stukje papier en reiniger.

13. Bij een jaarabonnement betaald u gelijk voor een heel jaar. Wanneer u eerder wil stoppen wordt er geen bedrag gerestitueerd.

14. U dient zorg te dragen voor voldoende saldo op moment van afschrijven. Wanneer incasseren niet mogelijk blijkt te zijn rekenen wij € 5,- extra administratie kosten. Wanneer het bedrag voor het abonnement en de € 5,- administratie kosten binnen 14 dagen niet binnen zijn, zal de rekening doorgestuurd worden naar ons incassobureau.

15. Lifestylecenter Mind & Motion is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens het sporten of aanwezigheid bij het Lifestylecenter.

16. Lifestylecenter Mind & Motion is ten alle tijden gerechtigd de prijzen van abonnementen aan te passen.

17. In het geval van een overmachtssituatie zoals in het geval van een pandemie. waardoor wij gedwongen worden te sluiten, kunnen er geen speciale rechten worden ontleend, zoals bijvoorbeeld het storneren van abonnementsgelden. Wanneer u het abonnement wilt stopzetten dient u dit aan de hand van een uitschrijfformulier te doen welke uitsluitend verkrijgbaar is aan de balie.  Indien het niet mogelijk is een uitschrijfformulier bij ons ter plaatse in te vullen, volstaat een brief per post met daarop uw persoonsgegevens, datum en handtekening.

Algemene voorwaarden Personal Training / Privé Training

1. Wanneer een personal trainingspakket van een aantal weken mondeling of schriftelijk wordt afgesproken, geldt er een betalingsverplichting voor dat pakket. Wanneer u halverwege wilt stoppen met het pakket, om wat voor reden dan ook, geldt een betalingsverplichting voor het afgesproken pakket.

2. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen, deelname aan de trainingen is dan ook geheel op eigen risico. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

3. Wanneer u binnen 24uur voor aanvang een training afzegt, wordt het volledige bedrag van de training in rekening gebracht.

4. Voor elke door Lifestylecenter Mind & Motion aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Mind & Motion kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

5. Lifestylecenter Mind & Motion is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Mind & Motion georganiseerde training.

6. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Mind & Motion gerechtigd de prijzen te verhogen. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

Algemene voorwaarden Wellness

1. Betalingen dienen contant, via de pin, of per factuur te worden voldaan.

2. Wanneer u binnen 24uur voor aanvang een massage afspraak afzegt, wordt het volledige bedrag van de massage in rekening gebracht.

3. Sauna’s worden door het personeel aangezet. Het gebruik van een handdoek in de sauna is verplicht. Gebruik van de sauna’s zit bij het sport abonnement in.

4. Gebruik van de zonnebank is geheel voor eigen risico. U dient zelf na te gaan wat voor huidtype u heeft en welke duur goed voor u is. Weet u dit niet zeker, verwijzen wij u door naar een specialist. Lifestylecenter Mind & Motion is nimmer aansprakelijk.